Försäkring för hunden

Information Feb 21, 2017 No Comments

När du skaffar hund är det viktigt att du samtidigt också försäkrar den. Om något händer eller din hund blir sjuk stiger kostnaderna snabbt i höjden om du inte har valt att teckna en hundförsäkring för din hund.

Vad täcker försäkringen?

Försäkring för hundenIdag finns möjligheten att teckna en hundförsäkring hos de flesta försäkringsbolag. Det finns också försäkringsbolag som har inriktat sig i första hand på husdjur. Vad som ingår i försäkringen kan variera lite mellan bolagen men vissa grundläggande punkter ingår hos samtliga. Dit räknas sådant som veterinärskostnader, medicinkonstnader samt möjligheten till en livsförsäkring på hunden. Läs noga igenom varje försäkring innan du tecknar den så att du vet exakt vilka ingrepp och behandlingar som försäkringen täcker. Du vill också ha koll på sådant som maxbelopp vid behandlingar, ingrepp och medicinering. När det kommer till livsförsäkring så kan du försäkra din hund för det belopp du köpt den för. Du kan även välja en lägre summa vilket sänker månadskostnaden på försäkringen.

Självrisk

Alla hundförsäkringar har en självrisk. Ofta ligger självrisken på mellan 1000 kronor till 2000 kronor beroende på vilket bolag du väljer och vilken försäkring du tecknar. Du kan välja en högre självrisk för att minska kostnaden för försäkringen men då får du vara beredd på att lägga ut de pengarna ifall din hund behöver vård. Det kan löna sig att välja ett alternativ med en lägre självrisk till en lite högre premiekostnad.

Om din hund blir sjuk

Alla hoppas vi naturligtvis att våra fyrbenta vänner ska få vara friska och pigga in i det sista. Tyvärr blir det inte alltid som vi önskar. Sjukdom eller olycka kan slå till när som helst och var som helst. Självklart vill du hjälpa din lurviga familjemedlem att bli frisk och kry igen. Veterinärvården idag är högkvalitativ och såväl teknik som medicinutveckling går fort framåt. Det gör att vi ofta kan hitta vård till hunden även om den har drabbats av ett komplicerat problem. Det är dock ofta kotstamt. Med en hundförsäkring kan du känna dig trygg i vissheten om att du kan söka hjälp för din hund utan att du behöver bli ruinerad.

Jessica Hansen